Posts from אוקטובר 2014

1 פריט

שאני אבין אותו???

על ידי מרכז מיתרים

לא יעזור כלום, כשהנס הזה קורה, גם אם זאת הפעם האני-לא-יודעת-איזו שקבוצת א/נשים לומדת תקשורת מקרבת, הוא מרגש עד דמעות. הפעם שיתפה אותנו בנס שלה א., אחת המשתתפות בקורס יסודות התקשורת המקרבת (חלק ב'), שסיפרה לנו על השינוי המובהק והכמעט-בלתי-נתפש שהתחולל ביחסיה עם בן-זוגה מזה 37 שנה (!). למה אני מספרת לכם דווקא את המקרה [להמשך קריאה, לחצ/י כאן]