Posts from דצמבר 2015

1 פריט

פעם אחת ולתמיד – את אוהבת אותי או לא? (והפתעה חד-פעמית ממני)

על ידי מרכז מיתרים
acknowledgment

המקום: סלון ביתי (הקודם), רחוב ארלוזורוב רמת-גן. המועד: לפני כ-25 שנה. התפאורה: השולחן המכסיקאי המרהיב (שעבר אתי לסלון בדירתי הנוכחית, איך לא), משרידי הרָהיטים שמשפחת קשתן הביאה איתה בשובה משליחות של אבא במכסיקו ב-1970 (כשעוד היתה משפחה…). הנפשות: 2 מתוך (אז) 3 האחיות לבית קשתן – אחותי מיקי, באחד מביקוריה בארץ (היא עברה לארה"ב באמצע [להמשך קריאה, לחצ/י כאן]