Posts from מאי 2017

3 תוצאות

גיאומטריה של עצב

על ידי מרכז מיתרים

גיאומטריה של עצב עכשיו עירומות ממך, אחותנו, נחוץ אלוהים חדש כדי להתארגן כשהיינו משולש רקדנו בהשתאות את המחול הקליידוסקופי של זוויותינו. מבעד לַהתמזגות שוות-הצלעות אפשר היה בקלות להבחין בַּצבעים בקצבים בתשוקות במלים במבט כמובן בבגדים של חוטינו הפרטיקולריים אולם הקרום הבראשיתי שהיתה מי שכינתה אותו נשמה אחת בשלושה גופות לא נבקע מעולם נפרשנו אמנם בין [להמשך קריאה, לחצ/י כאן]

בלכתך

על ידי מרכז מיתרים

בלכתך ענבל פרח חי שאת כשהסברנו לאנשים שָם בקליפורניה את פֵּשר שמך התחייכו פניהם אל עומק הדיוק כשהֶראֵיתי לאנשים כאן ברמת-גן את זוהר חיוכך בַּאחרונות תמונותייך וּבְאֵלו שלפניהן הצטלצלו עיניהם את בוהַק ענבליותך כשנולדת ואבא-אמא היססו בטרם נקבע שמך המופלא הזה הצטווחו גרונותינו שתי אחיותייך בסירובנו המוחלט לשֵם אחר שלעולם לא היה מהדהד באלפי פעמונים [להמשך קריאה, לחצ/י כאן]

אילו היא היתה בחיים

על ידי מרכז מיתרים

פעמיים בשנה, מזה שנתיים ומחצה ועד יומי האחרון, זה יקרה לי. בעוצמה שאין לה מלים. החבטה האילמת של ההיתקלות באין-אחותי. הדמות המופלאה, שהיתה למיקי ולי צלע בלתי-נפרדת מן המשולש האדיר שלנו, שלא יהיה עוד לעולם. ענבלי. ענבל קשתן. שנולדה בדיוק היום, ה-16.5, והסתלקה מן העולם ב-6 בספטמבר 2014, אחרי 49 שנות חיים בלבד. אלו הפעמיים, [להמשך קריאה, לחצ/י כאן]