- המצפן - המסלול להתפתחות אישית והכשרת מלווים עם נשמה

- קורס יסודות התקשורת המקרבת

- קורס לטיפול בשיטת בואן