clauds-devהסמינר הייחודי – "אף אחד לא נשאר מאחור"
הנחיה "משלבת" – בהנחיית מיקי קשתן

מהפכה בתהליכי קבלת החלטות בקבוצה.

השתלמות ייחודית וחד-פעמית למנהלים/ות, מקבלי החלטות בארגונים, פעילים וחברי גופים חברתיים ומנחי קבוצות.

הנחיה משלבת היא שיטה חדשנית רבת-עוצמה להובלת קבלת החלטות בקבוצה באופן שיתופי ויעיל. היא -

  • נשענת על המטרה המשותפת של הקבוצה
  • מוצאת מכנה משותף מתחת לקונפליקטים
  • עוזרת לכל אחד לדבר בחופשיות למרות הבדלי כוח
  • מייצרת ישיבות אנרגטיות ומעוררות השראה
  • ומובילה להסכמים המתקבלים בלב שלם

לפרטים נוספים והרשמה – הכנסו לכאן

תגובות

תגובות