איך לנווט בין מה שקורה לי בפנים לבין המציאות
כדי להיות במיטבי בהנחייה

הרצאה של ארנינה קשתן מתוך הכנס הוירטואלי הישראלי
בנושא כלים אפקטיביים להובלת קבוצות וסדנאות