fbpx

מאגר צרכים ורגשות – דיגיטלי

ספר דיגיטלי

חינם

מאגר צרכים ורגשות

הכרטיסייה שהיא "התנ"ך הקטן" של משתמשי תקשורת מקרבת לדורותיהם.

מאגר מקיף ומפורט ביותר של צרכים ורגשות (אחד בכל צד של הכרטיסייה), מאוגד לפי משפחות וקטגוריות, המאפשר זיהוי מדויק של תחושותינו וכמיהותינו במצבים שונים –
כמו גם אלו של אחרים, וכך מעמיק את החיבור לעצמנו ולאחרים. 

** בהזנת הפרטים אני מאשר/ת קבלת מאמרים ועדכונים מארנינה ומרכז מיתרים. אוכל להסיר את עצמי בכל עת. 

שמרו איתנו על קשר

אירוע חדש
ניסיון לוח שנה